เครื่องมือแพทย์

ส่วนประกอบที่สำคัญ

Silicone, Vitamin C

ขนาด

7,15 g

ข้อบ่งใช้

Clenascar C gel

For keloid and hyperthropic scar..

view more

© 2021 Bangkokdrug.com. All Rights Reserved.