05/04/2022

ผู้บริหาร บ.บางกอกดรัก จำกัด เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาองค์ความรู้และผลิตภัณฑ์จากกัญชา กัญชงฯ ระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ภก.สุวิทย์ งามภูพันธ์ ผู้บริหาร บ.บางกอกดรัก จำกัดและกลุ่มบ.บางกอกแลปแอนด์คอสเมติก เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาองค์ความรู้และผลิตภัณฑ์จากกัญชา กัญชงฯ ระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ใน วันที่ 18 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 2 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

© 2021 Bangkokdrug.com. All Rights Reserved.