24/09/2022

งานจัดนิทรรศการของคณะกรรมมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการพลิกโฉมพืชสมุนไพรไทย

เมื่อวันที่ 5 -6 กันยายน 2565 บริษัทบางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติก จำกัด ได้ทำการจัดบูธในงานจัดนิทรรศการของคณะกรรมมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการพลิกโฉมพืชสมุนไพรไทยด้วยการวิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ณ บริเวรหน้าห้องประชุมวุฒิสภา เวลา 08:30 – 16:30 น. ภายในงานมีการจัดโชว์สินค้าของบางกอกแล็ป และจัดโปรโมชั่นแนะนำของสินค้า อีกทั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญยังได้มอบเกียรติบัตรให้กับ บริษัทบางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติก จำกัด

© 2022 Bangkokdrug.com. All Rights Reserved.