03/05/2021

7 Innovation Awards

    บริษัท บางกอกดรัก  ร่วมนำเสนอ ผลิตภัณฑ์ แคปซิกา และได้รับรางวัล "สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards (เซเว่น อินโนเวชั่น อวอร์ดส์)"
รางวัล “สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards (เซเว่น อินโนเวชั่น อวอร์ดส์)”      ถือได้ว่าเป็นผลงานสำคัญชิ้นแรกที่เกิดขึ้น จาก        “โครงการความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมสำหรับประเทศ      โดยการนำผลงานวิจัยที่มีอยู่ในแต่ละองค์กรและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆที่ผู้ประกอบการ SMEs   มีอยู่    มาทำการทดสอบหรือทดลองกับกลุ่มลูกค้าหรือผู้บริโภค    ในตลาดจริง เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเกิดการพัฒนาต่อยอดไปสู่ผลงานนวัตกรรมที่สูงขึ้นในระดับประเทศต่อไป


© 2021 Bangkokdrug.com. All Rights Reserved.