15/10/2021

บริษัท บางกอกดรัก จำกัด มอบผลิตภัณฑ์ Radiara แก่ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย เพื่อช่วยผู้ประสบภัยจากเหตุไฟไหม้

     บริษัทบางกอกดรัก จำกัด มอบผลิตภัณฑ์ Radiara ให้แก่โรงพยาบาลกรมการแพทย์แผนไทย เพื่อช่วยผู้ประสบภัยจากเหตุไฟไหม้ โรงงานผลิตโฟมในซอยกิ่งแก้ว อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ กรกฎาคม  2564 ที่ผ่าน โดยสามารถช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และผู้ประสบภัยจากเหตุไฟไหม้ได้จำนวน 4,100 หลอด


 

© 2022 Bangkokdrug.com. All Rights Reserved.