08/11/2021

โครงการชาวยารวมใจต้านภัยโควิด มอบเวชภัณฑ์ยาจังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่
7 กรกฎาคม 2564 ชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทยและชมรมร้านขายยาจังหวัดพัทลุง
ร่วมกับบริษัท สมาร์ทดิสเพนซารี จำกัด และบริษัท บางกอกดรัก จำกัด ได้จัดโครงการชาวยารวมใจต้านภัยโควิด
มอบเวชภัณฑ์ยาเพื่อบรรเทาอาการหลังได้รับวัคซีนทั้งโรงพยาบาลพื้นที่จังหวัดพัทลุง
จำนวน
11 แห่งโดยมีนายกู้เกียรติ
วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนายแพทย์ดุษฎี คงตระกูลทรัพย์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง นายอำเภอเมืองพัทลุง
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทลุง และบุคลากรด้านการแพทย์ ร่วมรับมอบเวชภัณฑ์ยา
เพื่อนำแจกจ่ายยังโรงพยาบาลต่างๆของจังหวัด
โดยผู้สนใจสามารถติดตามข่าวเพิ่มเติมได้ที่https://local.amarintv.com/bkk/Bangkok/29972

© 2022 Bangkokdrug.com. All Rights Reserved.