19/10/2022

กระชายดำ

กระชายดำ สมุนไพรสลายพุง


กระชายดำ , Thai black ginger หรือ, Thai ginseng (1) เป็นสมุนไพรที่มีใช้มานาน เป็นสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งที่เชื่อกันว่า มีสรรพคุณช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ สรรพคุณในตำรายาไทยของกระชายดำ ระบุว่าเป็นยาอายุวัฒนะ บำรุงกาม เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ 

จากการวิเคราะห์ส่วนประกอบของกระชายดำนั้น พบว่ามีส่วนประกอบที่เป็นประโยชน์ที่หลากหลาย เช่น น้ำมันหอมระเหย สารฟลาโวนอยด์ (flavonoids) กลุ่มฟลาโวน (flavones) กลุ่มสารแอนโทไซยานิน (antho-cyanins) และสารประกอบฟีนอลิก (phenolic compounds) อื่นๆ (2)

สมุนไพรกระชายดำ ยังมีสรรพคุณที่พิสูจน์ได้ในการลดไขมันอีกด้วย โดยในการศึกษาในชาวญี่ปุ่นที่น้ำหนักตัวเกิน (BMI>25) ที่มีอายุอยู่ในช่วง 20-65 ปี พบว่าการรับประทานสารสกัดจากกระชายดำ ช่วยลดไขมันบริเวณช่องท้อง (ไขมันในช่องท้องและไขมันใต้ผิวหนังบริเวณช่องท้อง) ได้ภายใน 12 สัปดาห์ โดยนอกเหนือจากช่วยลดไขมันหน้าท้องแล้ว การทดลองดังกล่าวยังช่วยลดไขมันและไตรกลีเซอร์ในเลือดอีกด้วย โดยปราศจากผลข้างเคียงทั้งในด้านร่างกาย ค่าผลเลือด หรือ ผลการวิเคราะห์ปัสสาวะต่างๆ(3)

ซึ่งจากอีกการทดลองหนึ่งได้ทำการทดสอบในชายวัย 21-29 ปี พบว่าการรับประทานสารสกัดกระชายดำ ช่วยเพิ่มค่าการเผาผลาญพลังงานของร่างกายได้หลังจากรับประทานสารสกัดจากกระชายดำไปเพียงแค่ 1 ครั้ง(4)

กระชายดำ จึงเป็นสมุนไพรในการนำมาใช้เพื่อดูแลรูปร่างแบบปลอดภัยที่น่าสนใจ โดยปัจจุบันได้มีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกระชายดำสำหรับลดน้ำหนักใน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และไทย


ผู้เรียบเรียง        ภญ.สุพรรรณี วิวัฒน์ตนะกูล


แหล่งอ้างอิง

1.        Wikipedia, the free encyclopedia. Kaempferia parviflora. https://en.wikipedia.org/wiki/Kaempferia_parviflora. (วันที่สืบค้น 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565)

2.        อรัญญา ศรีบุศราคัม. กระชายดำกับสมรรถภาพทางเพศชาย. บทความเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน. สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/374/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%B3/.  (วันที่สืบค้น 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565)

3.        Yoshino S, Awa R, Miyake Y, Fukuhara I, Sato H, Ashino T, Tomita S, Kuwahara H. Daily intake of Kaempferia parviflora extract decreases abdominal fat in overweight and preobese subjects: a randomized, double-blind, placebo-controlled clinical study. Diabetes Metab Syndr Obes. 2018;11:447-458

4.        Matsushita M, Yoneshiro T, Aita S, Kamiya T, Kusaba N, Yamaguchi K, Takagaki K, Kameya T, Sugie H, Saito M. Kaempferia parviflora extract increases whole-body energy expenditure in humans: roles of brown adipose tissue. J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo). 2015;61(1):79-83

© 2022 Bangkokdrug.com. All Rights Reserved.